Ny version tillgänglig, vänligen sätt favorit till adressen http://roc.olresultat.se/. Den kommer alltid att peka mot den senaste versionen av web-gränssnittet.
New version released, please add favorit to the address http://roc.olresultat.se/. It will always point to the latest version of web GUI.